ngữ pháp ttiếng hàn cơ bản

Tiếng Hàn Quốc

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN BÀI 5: 에 있다

Trong bài Ngữ pháp tiếng Hàn căn bản bài 5 này, chúng ta sẽ học tiểu từ chỉ nơi chốn 에.   Ngữ pháp 에 있습니다 에 là tiểu từ đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, khi đi kèm 있습니다 (có) / 없습니다 (không có) thì 에 có nghĩa là “ở”, chỉ vị trí, […]

21/07/2018 Quản Trị

Xem thêm

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN BÀI 4: 여기/거기/저기

Trong bài Ngữ pháp tiếng Hàn căn bản bài 4 này, chúng ta sẽ học cấu trúc về đại từ chỉ vị trí 여기/거기/저기. Cũng như đại từ chỉ đồ vật 이것/그것/저것 , khi sử dụng 여기/거기/저기 tùy vào ngữ cảnh, vị trí, khoảng cách của địa điểm được nhắc đến so với người nói […]

16/07/2018 Quản Trị

Xem thêm