Luyện thi ngoại ngữ

Tiếng Hàn

106 NGỮ PHÁP TRUNG CẤP_( PHẦN 2)

106 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TRUNG CẤP (thường có trong TOPIK) -36:는/ㄴ대 (nghe nói..) Vd:그 사람은 다시 입원해야 한대요. Nghe nói người đó lại phải nhập viện -37:(으)ㄴ/는 탓에 (vì,tại vì) Vd:오랫동안 만나지 못한 탓에 그녀를 못 알아봤다. Vì lâu ngày không gặp nên giờ nhận không ra cô ấy nữa -38:(ㄴ/는) 다기에 (vì người […]

22/01/2018 Quản Trị

Xem thêm

Tư vấn du học Úc

  Tại sao nên du học Úc? Là một sinh viên quốc tế tại Úc, bạn sẽ được trải nghiệm một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, nhưng điều đặc biệt là phần lớn thời gian học tập ở đây sẽ diễn ra ở ngoài lớp học. Úc luôn luôn là “thỏi […]

20/06/2016 Quản Trị

Xem thêm