[NGỮ PHÁP] TIẾNG HÀN TRUNG CẤP (BÀI 20)

[NGỮ PHÁP] TIẾNG HÀN TRUNG CẤP 1.CẤU TRÚC ~는가/은가/ㄴ가 하면 Cấu trúc này được sử dụng để nói rằng nội dung của vế trước và vế sau là đối lập nhau hơn nữa nó còn được dùng để gắn sự thật ở vế sau vào nội dung ở vế trước. Động từ dùng 는가 하면 Tính […]

26/01/2018 Quản Trị

Xem thêm