THỦ TỤC NHẬP CẢNH CANADA DÀNH CHO DU HỌC SINH (Phần 1)

Hiện tại số du học sinh tới Canada rất đông, phần lớn các bạn đều là lần đầu tiên xa nhà, lần đầu một mình rời xa quê hương, vòng tay cha mẹ, bạn bè để đến một nơi rất xa (hơn 17,000 km). Trước khi đi, bạn nào cũng hào hứng và nôn nao […]

12/07/2018 Quản Trị

Xem thêm