TUYỂN DU HỌC SINH HÀN VISA D2-6 (Diện trao đổi học sinh và chuyển đổi visa E7)

Căn cứ Chương trình hợp tác giữa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng các trường Đại học, Cao đẳng có hệ đào tạo nghề tại Hàn Quốc, theo đề án của Chính phủ Hàn Quốc về việc đào tạo, cung ứng nguồn lao động cho các Doanh nghiệp, Tập đoàn tại Hàn Quốc. […]

12/07/2018 Quản Trị

Xem thêm