Cùng tham khảo học phí học tiếng một số trường đại học tại Seoul

Học phí học tiếng Hàn tại một số trường đại học ở Seoul trong 1 năm học (4 kỳ)   STT TÊN TRƯỜNG HỌC PHÍ(KRW) 1 Konkuk University 6.400.000 2 Kyonggi University 4.800.000 3 Kyunghee University 6.600.000 4 Korea University 6.320.000 5 Kwangwoon University 5.200.000 6 Kookmin University 4.400.000 7 Dongguk University 5.504.000 8 Myongji […]

30/01/2018 Quản Trị

Xem thêm