du học hàn quốc gá rẻ 2018

DU HỌC HÀN QUỐC

[NGỮ PHÁP] TIẾNG HÀN TRUNG CẤP (BÀI 19)

[NGỮ PHÁP] TIẾNG HÀN TRUNG CẤP 1.CẤU TRÚC ~는/은/ㄴ 법이다 (ĐƯƠNG NHIÊN LÀ…; DĨ NHIÊN LÀ….) Cấu trúc này được dùng để nói rằng một hành động trạng thái nào đó là đương nhiên, dĩ nhiên sẽ phải như thế. Động từ đi với는 법이다 Tính từ có patchim dùng은 법이다, không có patchim dùngㄴ 법이다 […]

26/01/2018 Quản Trị

Xem thêm

106 NGỮ PHÁP TRUNG CẤP_( PHẦN 2)

106 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TRUNG CẤP (thường có trong TOPIK) -36:는/ㄴ대 (nghe nói..) Vd:그 사람은 다시 입원해야 한대요. Nghe nói người đó lại phải nhập viện -37:(으)ㄴ/는 탓에 (vì,tại vì) Vd:오랫동안 만나지 못한 탓에 그녀를 못 알아봤다. Vì lâu ngày không gặp nên giờ nhận không ra cô ấy nữa -38:(ㄴ/는) 다기에 (vì người […]

22/01/2018 Quản Trị

Xem thêm