07/05/2019

Tìm hiểu Chương trình EPS Xuất khẩu lao động Hàn Quốc – Phần 1

Chương trình EPS là gì?
 
Luật Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 16/8/2003, quy định Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS), có hiệu lực từ ngày 16/8/2004. Theo quy định của Luật này, các doanh nghiệp Hàn Quốc khi không tuyển dụng được lao động trong nước sẽ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài với số lượng nhất định; việc giới thiệu, quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc thực hiện. Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký Bản Ghi nhớ với các nước để phái cử và tiếp nhận lao động đến Hàn Quốc làm việc.
 
Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký Bản Ghi nhớ với 15 quốc gia, bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Mông cổ, Sri Lanka, Trung Quốc, Campuchia, Nêpal, Uzbekistan, Pakistan, Bangladesh, Kyrgystan, Mianma và Đông Timo.
 
Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB) được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ là cơ quan phái cử lao động, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có nhiệm vụ: phối hợp tổ chức thi tiếng Hàn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký dự tuyển, nhập thông tin hồ sơ của người lao động vào hệ thống SPAS của Hàn Quốc để giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, xin cấp visa và tổ chức cho người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc.
 
Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) được Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao nhiệm vụ là Cơ quan tiếp nhận lao động, có nhiệm vụ: tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động, giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, hỗ trợ thủ tục tiếp nhận và hỗ trợ lao động nhập cảnh.
 
Người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc phải tham dự và đạt yêu cầu tại kỳ thi tiếng Hàn do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Người lao động đạt yêu cầu về tiếng Hàn và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động đạt yêu cầu sẽ được nhập thông tin vào hệ thống mạng của Hàn Quốc để giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn. Người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết sẽ xuất cảnh sang làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc. Người lao động nước ngoài được pháp luật Hàn Quốc bảo vệ và được hưởng những quyền lợi cơ bản bình đẳng như người lao động Hàn Quốc.
 
Từ tháng 12/2011, phía Hàn Quốc bắt đầu tổ chức các kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động, theo định kỳ 3 tháng 1 lần, 4 lần trong 1 năm. Đây là kỳ thi chỉ dành cho những người lao động sau khi hết hạn hợp đồng 3 năm làm việc chính thức được doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng tái tuyển dụng, tiếp tục làm việc trong thời gian tối đa là 01 năm 10 tháng và những lao động này đã về nước trước hoặc đúng thời hạn một cách hợp pháp có nguyện vọng quay trở lại Hàn Quốc làm việc (được gọi là lao động CBT). Chính sách này được áp dụng đối với những người lao động về nước từ sau ngày 01/01/2010 và người lao động có thể quay trở lại Hàn Quốc làm việc sau 6 tháng kể từ ngày về nước.
 
Đồng thời, để khuyến khích người lao động gắn bó với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động được tái tuyển dụng được lao động đảm bảo trình độ, tay nghề từ tháng 7/2012 phía Hàn Quốc có chính sách cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động được tái tuyển dụng những người lao động đã làm việc cho mình sau khi những người này hết thời hạn làm việc tại Hàn Quốc. Những người lao động làm việc tại Hàn Quốc trong thời gian 6 năm hoặc 4 năm 10 tháng liên tục không chuyển đổi nơi làm việc hoặc chuyển đổi nơi làm việc vì những lý do bất khả kháng như công ty phá sản, đóng cửa,…và thời gian làm việc của người lao động tại công ty cuối cùng phải từ 1 năm trở lên nếu được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động tái tuyển dụng sẽ được tái nhập cảnh Hàn Quốc sau 3 tháng kể từ ngày về nước và không phải tham dự kỳ thi tiếng Hàn (được gọi là lao động mẫu mực).
 
 
 
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EPS
 
I. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ
 
• Quyền lợi của người lao động:
 
1. Được Trung tâm Lao động ngoài nước, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi người lao động đăng ký dự tuyển cung cấp đầy đủ thông tin về Chương trình EPS.
 
2. Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn; cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, phong tục tập quán của Việt Nam và Hàn Quốc trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.
 
3. Được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo về thời gian, địa điểm xuất cảnh bằng văn bản.
 
4. Được hưởng tiền lương, thu nhập và các chế độ khác quy định trong Hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động và quy định chung của Chương trình EPS.
Tiền lương do doanh nghiệp Hàn Quốc trả cho người lao động là tiền lương cơ bản, tiền lương cơ bản thấp nhất phải bằng mức tiền lương tối thiểu do Chính phủ Hàn Quốc quy định. Tiền lương tối thiều do Chính phủ Hàn Quốc quy định áp dụng từ ngày 01/01/2015 là 5.580 won/giờ; tương ứng là 44.640 won/ngày (ngày làm việc 8 giờ). Tiền lương tối thiểu có thể được điều chỉnh hàng năm căn cứ vào các chỉ số tăng trưởng của nền kinh tế.
 
5. Được Trung tâm Lao động ngoài nước đưa đi, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc; được tư vấn, hỗ trợ để hưởng các quyền lợi trong Hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động.
 
6. Được hưởng quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
 
• Nghĩa vụ của người lao động 
 
1. Người lao động phải nộp các khoản tiền sau đây:
 
a) Khoản tiền Việt Nam tương đương 630 USD bao gồm: tiền vé máy bay một chiều từ Việt Nam đến Hàn Quốc, lệ phí cấp visa, chi phí tuyển chọn, chi phí đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
 
b) Học phí bổ túc tiếng Hàn: 2.400.000 đồng/người/khóa (đối với người lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn và người lao động mẫu mực không có khoản chi phí này).
 
c) Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước: 100.000 đồng/người.
 
d) Chi phí mua trang phục: theo quy định.
 
e) Chi phí tổ chức xuất cảnh: theo quy định.
 
Người lao động nộp các khoản tiền trên cho Trung tâm Lao động ngoài nước để trang trải các chi phí thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và không hoàn trả nếu người lao động đã được xuất cảnh sang Hàn Quốc.
 
Trung tâm Lao động ngoài nước chỉ hoàn trả tiền cho người lao động sau khi khấu trừ các khoản chi phí hợp lý đã thanh toán trong các trường hợp như sau: Trung tâm Lao động ngoài nước không đưa được người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc; người lao động không còn nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc hoặc người lao động không đủ điều kiện đi làm việc tại Hàn Quốc.
 
2. Người lao động thực hiện ký quỹ như sau:
 
– Mức ký quỹ: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
– Thời hạn ký quỹ: 5 năm 4 tháng.
– Nơi ký quỹ: Chi nhánh hoặc phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội nơi người lao động cư trú hợp pháp.
– Thời điểm hoàn thành việc ký quỹ: người lao động phải hoàn thành việc ký quỹ chậm nhất là 35 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước.
– Ngay sau khi ký quỹ, người lao động phải nộp cho Trung tâm Lao động ngoài nước 01 bản Giấy xác nhận đã nộp tiền ký quỹ do Ngân hàng Chính sách xã hội cấp nơi người lao động ký quỹ để Trung tâm Lao động ngoài nước làm căn cứ thông báo với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động về việc người lao động đã đồng ý thực hiện hợp đồng và tiến hành các thủ tiếp theo.
 
3. Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đi làm việc tại Hàn Quốc theo quy định của Chương trình EPS.
 
4. Tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn do Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức.
 
5. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Hàn Quốc; thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động, không được vi phạm hợp đồng lao động, bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng lao động và cư trú trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động.
 
6. Tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm theo quy định của Hàn Quốc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
 
7. Khai báo bằng văn bản (nhấn vào để tải mẫu) với Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS trực thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước tại Hàn Quốc trong các trường hợp sau: người lao động được gia hạn thời gian làm việc theo Hợp đồng lao động; người lao động chuyển đổi nơi làm việc hợp pháp; người lao động chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với doanh nghiệp Hàn Quốc vì các lý do khác nhau…
 
Thời hạn khai báo: Người lao động phải thực hiện việc khai báo trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được ký gia hạn Hợp đồng lao động hoặc ngày hoàn thành thủ tục chuyển đổi nơi làm việc hoặc ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
 
Nếu không thông báo, người lao động phải chịu trách nhiệm về việc Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS tại Hàn Quốc không xác nhận việc hoàn thành hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp để tất toán tài khoản ký quỹ sau khi về nước.
 
– Địa chỉ Văn phòng: Tầng 8, tòa nhà Golden Bridge, số 222, Chungjeongno3ga, Seodeaemun-gu, Seoul, Korea.
– Số điện thoại: 0082 – 23936868 ;   Fax: 0082 – 23936888
 
8. Người lao động phải về nước đúng thời hạn sau khi hết hạn hợp đồng lao động với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động.
 
9. Người lao động phải bồi thường cho Trung tâm Lao động ngoài nước, doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động  nếu có các hành vi vi phạm hợp đồng lao động, vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật Hàn Quốc gây thiệt hại cho Trung tâm Lao động ngoài nước và doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động.
 
 
II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH
 
1. Các khoản chi phí phải nộp khi tham gia chương trình EPS bao gồm:
1.1. Lệ phí đăng ký thi tiếng Hàn:
 
Người lao động có nhu cầu tham gia đăng ký dự tuyển chương trình EPS đều phải vượt qua kỳ thi tiếng Hàn do Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Tổ chức phát triển nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) tổ chức.
Để đăng ký dự thi, người lao động nộp lệ phí thi với số tiền VNĐ tương đương 24 Đôla Mỹ/người (Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo số tiền cụ thể tại thời điểm tổ chức tiếp nhận đăng ký của từng đợt thi).
 
1.2. Các chi phí phải nộp sau khi đạt yêu cầu của kỳ thi tiếng Hàn.
 
– Đối với những người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
  + Mua hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình: 35.000đ/bộ (nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động cư trú hợp pháp)
  + Các chi phí làm visa, vé máy bay và chi phí tuyển chọn, xử lý, quản lý hồ sơ của người lao động, tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh, chi phí thực hiện các thủ tục trước khi xuất cảnh: số tiền VNĐ tương đương 630 Đôla Mỹ theo tỷ giá của NH Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm nộp tiền.
    Sau khi có thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, người lao động nộp số tiền này tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động cư trú hợp pháp.
    Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương được giữ lại số tiền VNĐ tương đương 30 Đôla Mỹ/người để trang trải các chi phí hành chính; đồng thời chuyển số tiền VNĐ còn lại tương đương 600 Đôla Mỹ/người về Trung tâm Lao động ngoài nước trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
 
  + Tiền ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội: 100.000.000đ nộp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động cư trú hợp pháp trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được “Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc” và “Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động và người lao động”.
    Ngay sau khi hoàn thành xong thủ tục ký quỹ, người lao động fax Giấy xác nhận ký quỹ về cho Trung tâm Lao động ngoài nước theo số máy 04.37737384 và thông báo bằng điện thoại theo số máy 04.37379058.
    Người lao động nộp lại Bản chính Giấy xác nhận ký quỹ tại nơi tập trung để làm các thủ tục xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc.
 
– Đối với những người lao động hết hạn hợp đồng lao động, về nước đúng hạn vượt qua kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính được tổ chức hàng quý: 
  + Mua hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình: 60.000đ/bộ (bao gồm tiền mua hồ sơ và cước phí chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu điện về địa chỉ của người lao động).
  + Tiền ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội: 100.000.000đ nộp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động cư trú hợp pháp trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được “Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc” và “Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động và người lao động”.
 
Ngay sau khi hoàn thành xong thủ tục ký quỹ, người lao động fax Giấy xác nhận ký quỹ về cho Trung tâm Lao động ngoài nước theo số máy 04.37737384 và thông báo bằng điện thoại theo số máy 04.37379058.
Người lao động nộp lại Bản chính Giấy xác nhận ký quỹ tại nơi tập trung để làm các thủ tục xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc.
    + Các chi phí làm visa, vé máy bay và chi phí tuyển chọn, xử lý, quản lý hồ sơ của người lao động, tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh, chi phí thực hiện các thủ tục trước khi xuất cảnh: số tiền VNĐ tương đương 630 USD theo tỷ giá của NH Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm nộp tiền.
Sau khi có thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc, người lao động nộp số tiền này tại nơi tập trung.
 
– Đối với người lao động thuộc diện lao động mẫu mực quay trở lại Hàn Quốc làm việc:
  + Mua hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình: 35.000đ/bộ, nộp tiền và nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Lao động ngoài nước.
  + Các chi phí làm visa, vé máy bay và chi phí tuyển chọn, xử lý, quản lý hồ sơ của người lao động, tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh, chi phí thực hiện các thủ tục trước khi xuất cảnh: số tiền VNĐ tương đương 630 USD theo tỷ giá của NH Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm nộp tiền.
Người lao động nộp trực tiếp khoản tiền này tại Trung tâm Lao động ngoài nước.
  + Tiền ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội: 100.000.000đ nộp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động cư trú hợp pháp trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được “Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc” và “Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động và người lao động”.
 
Ngay sau khi hoàn thành xong thủ tục ký quỹ, người lao động fax Giấy xác nhận ký quỹ về cho Trung tâm Lao động ngoài nước theo số máy 04.37737384 và thông báo bằng điện thoại theo số máy 04.37379058.
Người lao động nộp lại Bản chính Giấy xác nhận ký quỹ tại nơi tập trung để làm các thủ tục xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc.
 
III. THỦ TỤC RÚT TIỀN VÀ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN TIỀN KÝ QUỸ
 
Để nhận lại các khoản tiền đã nộp và tất toán, rút khoản tiền ký quỹ, người lao động cần làm theo các bước như sau:
 
1. Đối với những người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
 
– Người lao động viết đơn xin rút tiền, trong đơn nêu rõ lí do xin dừng chương trình và nội dung các khoản tiền xin rút lại, cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền, tên chủ tài khoản, ngân hàng nhận tiền (yêu cầu ghi rõ tên chi nhánh), đồng thời xin xác nhận của UBND xã/phường nơi cư trú hợp pháp. Sau khi có xác nhận của UBND xã/phường, người lao động gửi đơn về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương nơi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.
 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương có trách nhiệm gửi công văn đề nghị Trung tâm Lao động ngoài nước. Sau khi tiếp nhận và xử lý:
 
  + Trung tâm sẽ làm thủ tục để chuyển trả cho người lao động theo tài khoản đã được cung cấp số tiền VNĐ tương đương còn lại đối với khoản 600 Đôla Mỹ sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết đã sử dụng.
  + Đối với khoản tiền ký quỹ: Trung tâm sẽ gửi công văn thông báo danh sách những người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ cho Hội sở chính Ngân hàng chính sách xã hội. Sau đó, người lao động đến Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương nơi người lao động đã ký quỹ để thực hiện việc nhận lại khoản tiền ký quỹ.
 
2. Đối với những người lao động hết hạn hợp đồng lao động, về nước đúng hạn vượt qua kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính được tổ chức hàng quý và người lao động thuộc diện lao động mẫu mực quay trở lại Hàn Quốc làm việc:
 
– Người lao động viết đơn xin rút tiền, trong đơn nêu rõ lí do xin dừng chương trình và nội dung các khoản tiền xin rút lại, cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền, tên chủ tài khoản, ngân hàng nhận tiền (yêu cầu ghi rõ tên chi nhánh), đồng thời xin xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hợp pháp.
 
– Sau khi có xác nhận của chính quyền địa phương, người lao động gửi đơn về Trung tâm Lao động ngoài nước theo địa chỉ: Số 1, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
Sau khi tiếp nhận và xử lý:
 
  + Trung tâm sẽ làm thủ tục để chuyển trả cho người lao động theo tài khoản đã được cung cấp số tiền VNĐ tương đương còn lại đối với khoản 630 Đôla Mỹ sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết đã sử dụng.
  + Đối với khoản tiền ký quỹ: Trung tâm sẽ gửi công văn thông báo danh sách những người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ cho Hội sở chính Ngân hàng chính sách xã hội. Sau đó, người lao động đến Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương nơi người lao động đã ký quỹ để thực hiện việc nhận lại khoản tiền ký quỹ.
 

 XEM TIẾP: Tìm hiểu Chương trình EPS Xuất khẩu lao động Hàn Quốc – Phần 2