Giới thiệu

11/08/2017

Lĩnh vực kinh doanh

CÔNG TY  có các lĩnh vực kinh doanh cụ thể như sau:

1. Tư vấn du học Hàn Quốc

2. Tư vấn du học Canada

3. Tư vấn du học Úc

4. Luyện thi ngoại ngữ: tiếng Hàn và tiếng Anh

5. Dịch vụ vé máy bay

6. Xử lý hồ sơ, xin thư mời

7. Xử lý hồ sơ liên quan đến lãnh sự các nước