SMEAG Học viện Anh ngữ lớn nhất Phillipines

Trường Đào tạo Anh ngữ SMEAG Philippines 06/01/2016  Trường Đào tạo Anh ngữ SMEAG Philippines được thành lập từ năm 2006 và hiện tại đang hoạt động với 3 cơ sở tại Cebu, Philippines với tổng sức chứa lên tới gần 900 học viên cùng lúc: Sparta Campus, Classic Campus, Capital Campus. Mỗi cơ sở […]

04/09/2017 Quản Trị

Xem thêm